Catalana - CMKT asesores

Vaya al Contenido

Temari i test d’ortografia catalana

Temari i test d’ortografia catalana


CONTENIDO

* Tema Nº 1: "Test 01 L'alfabet, les vocals i les consonants" (10 preguntas)
* Tema Nº 2: "Test 02 Les síl•labes, la separació de síl•labes..." (16 preguntas)
* Tema Nº 3: "Test 03 La a i la e àtones" (15 preguntas)
* Tema Nº 4: "Test 04 La o i la u" (15 preguntas)
* Tema Nº 5: "Test 05 L'accentuació gràfica" (15 preguntas)
* Tema Nº 6: "Test 06 Els accents diacrítics" (15 preguntas)
* Tema Nº 7: "Test 07 La dièresi" (15 preguntas)
* Tema Nº 8: "Test 08 L'apòstrof i les contraccions" (15 preguntas)
* Tema Nº 9: "Test 09 s, ss c, ç, z" (15 preguntas)
* Tema Nº 10: "Test 10 p-b, t-d, c-g" (15 preguntas)
* Tema Nº 11: "Test 11 La b i la v" (15 preguntas)
* Tema Nº 12: "Test 12 La m i la n" (15 preguntas)
* Tema Nº 13: "Test 13 La h" (15 preguntas)
* Tema Nº 14: "Test 14 La l•l" (15 preguntas)
* Tema Nº 15: "Test 15 Lla r i la rr" (15 preguntas)
* Tema Nº 16: "Test 16 La g-j _tx- ig _ix-x" (15 preguntas)


gjflhg

Regreso al contenido